Bankové účty pre splatenie úveru

Zvoľte si banku, v ktorej máte vedený svoj účet, urýchlite tým prevod.

     

Banka Číslo účtu
SWIFT
Československá obchodná banka, a. s. SK9675000000004017025659 CEKOSKBX
Fio banka, a. s., pobočka zahraničnej banky SK1383300000002700334262 FIOZSKBA
Poštová banka, a. s. SK1165000000000020528072 POBNSKBA
Slovenská sporiteľňa, a. s. SK4609000000005035452990 GIBASKBX
Tatra banka, a. s. SK4411000000002922885289 TATRSKBX
Všeobecná úverová banka, a. s. SK9702000000003464522951 SUBASKBX

                                                                                                            

Prosíme neposielajte platby poštovou poukážkou. Spracovanie platieb trvá dlhšie, v prípade že chcete platiť v hotovosti, peniaze vložte na ktorýkoľvek z vyššie uvedených účtov.