Kontakt na poskytovateľa rychlých pôžičiek

Službu poskytuje

Friendly Finance Slovakia s.r.o.

Tallerova 4, 811 02 Bratislava- Staré Mesto

IČO: 47243368

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri vedenom na registrovom súde v Bratislave I, oddiel: Sro, Vložka číslo: 115950/B

Kontakt

Kontaktujte oddelenie pohľadávok
+421 220 839 810
Kontaktujte oddelenie pohľadávok
pohledavky@devriesgroup.cz

Pracovná doba

Oddelenie pohľadávok:

Pondelok - Piatok  08:00 - 17:00
Víkendy a sviatky
Zatvorené


Bankové účty pre splatenie úveru

Číslo účtu SWIFT
Poštová banka, a. s. SK1165000000000020528072 POBNSKBA
Tatra banka, a. s. SK4411000000002922885289 TATRSKBX
Fio banka, a. s., pobočka zahraničnej banky SK1383300000002700334262 FIOZSKBA
Všeobecná úverová banka, a. s. SK9702000000003464522951 SUBASKBX
Slovenská sporiteľňa, a. s. SK4609000000005035452990 GIBASKBX
Československá obchodná banka, a. s. SK9675000000004017025659 CEKOSKBX