Vážení zákazníci,


v súlade so zákonom č. 67/2020 Z.z. o niektorých opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 prijíma Friendly Finance Slovakia s.r.o. od 09.04.2020 žiadosti o odklad splátok úverov.


Pokiaľ chcete využiť túto možnost, musíte nám to oznámiť. Pripravili sme pre Vás formulár, ktorý je potrebné
vyplniť a poslať elektronický na adresu pohledavky@devriesgroup.cz Nestrácajte prosím čas telefonovaním a rovno nám napíšte e-mail. Odpovieme Vám, ale pretože je Vás veľa, tak je možné, že to bude chvíľu trvať.


- Chcete si vyplnit formulár elektronický, stiahnite si ho 
TU, vyplňte a pošlite.


- Pokiaľ si chcete formulár vytlačiť a vyplniť písomne, stiahnite si ho 
TU, vyplňte, naskenujte, alebo
nafoťte a čitateľný súbor nám pošlite.


Toto oznámenie nám pošlite elektronický na adresu pohledavky@devriesgroup.cz, E-mailom je to najlepšie,
najrýchlejšie a nikam nemusíte.


Pokiaľ do piatich pracovných dní od Pozičkomatu (tj.Friendly Finance Slovakia s.r.o.) nedostanete potvrdenie,
informujte nás prosím. Je možné, že sa Vaše oznámenie niekde stratilo, ale určite Vám chceme odpovedať.


Pred podaním žiadosti, si prosím, pozorne prečítajte a zvážte tieto informácie:


1. Odklad splátok neznamená ich odpustenie. Povinnosť zaplatiť splátky úveru sa odkladá na neskôr.


2. Odkladá sa počet mesačných splátok úveru uvedených vo Vašej žiadosti o odklad splátok, a to ododňa potvrdenia odkladu splátok veriteľom, vrátane splátky úveru, ktorej splatnosť nastala v lehote nie dlhšie ako 30 dní pred podaním žiadosti o odklad splátok. (nie dlhšie ako na tri mesiace, s možnosťou predĺženia o ďalšie tri mesiace).


3. Sme povinný Vás informovať, že Váš úver sa môže po dobu odkladu splátok ďalej úročiť, ale Friendly Financie Slovakia s.r.o. v tomto prípade žiaden úrok účtovať nebude


4. Za tento odklad splátok od vás veriteľ nebude požadovať žiadne poplatky, náklady a odplaty.


5. Aj keď je povolený odklad splátok, je možné úver, alebo jeho časť začať splácať, prípadne predčasne splatiť na podnet dlžníka. Ďalšie podrobnosti nájdete v zákone č. 67/2020 Z. z. (podrobnosti napríklad tu: https://www.zakonypreludi.sk/zz/2020-75)


Pokiaľ tieto podmienky zákona nespĺňate - budeme Vás o tom informovať.

Vaše Friendly Finance Slovakia s.r.o.
Vážení zákazníci, radi by sme Vás informovali o tom, že naša spoločnosť je držiteľom nebankovej licencie od Národnej banky Slovenska. Pre viac informácii kliknite tu.